İstanbul Arel Üniversitesi - Uluslararası Ofis
İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Ofis

İstanbul Arel Üniversitesi, kurulduğu günden itibaren, bir dünya üniversitesi olma vizyonuyla hareket etmektedir. Bu kapsamda, küreselleşen dünyada yaşanan değişimin bilinciyle, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine büyük önem vermektedir. Uluslararası Ofis bu amaçla kurulmuştur. Bu kapsamda, Uluslararası Ofis, 2009 yılından beri uluslararası öğrencileri bünyesinde misafir etmektedir. Üniversitemizi tercih eden öğrenciler yoğunluklu olarak Orta Doğu, Kafkasya, Orta Asya ve Afrika ülkelerinden gelmektedirler.

Bir dünya üniversitesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen İstanbul Arel Üniversitesi, Avrupa Yükseköğrenim Alanı dışında kalan bölgelerdeki üniversitelerle işbirliğine gitmekte; ayrıca bu bölgelerden gelen öğrencilerin kabulü konusunda çeşitli düzenlemeler yapmaktadır. Bu kapsamda Amerika, Kanada, Afrika, Orta Doğu, İran, Japonya ve Çin üniversiteleriyle işbirliği olanaklarının artırılması öncelikli hedefler arasındadır. Bununla birlikte “Yurt Dışından Öğrenci Kabul Esasları Yönergesi” hazırlanarak yurt dışından öğrenci kabulü konusu bir sistematiğe oturtulmuş ve çok çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerin sayısında artan bir ivme sağlanmıştır.

Üniversite hiçbir ayrımcılık gözetmeksizin tüm öğrenciler için en iyi öğrenim koşullarını yaratmayı misyon edinirken Uluslararası Ofis de bu misyonu uluslararası bağlamda ele almaktadır.

İzle

Haberler

Duyurular

İstanbul Hakkında

Türkiye’nin üzerinde bulunduğu topraklar üzerindeki ilk yerleşmeler Aiol, Dor ve İyonlalılar, Traklar ve Persler gibi toplumlar tarafından Yontma Taş Devri’nde başlatıldı.

Keşfet